Kroens historie fortaber sig lidt i "det dunkle" ad smalle hjulsport helt tilbage til Jens Langknivs tid. Der nemlig tidligere ligget en kro på skift andre steder i området, hvor trafikken passerede forbi, men i 1830ërne anlagde man i store træk den nuværende strækning Viborg-Holstebro og kroen holdt flyttedag. - Denne gang til Mønsted.

I 1849 byggedes så Kgl. Priviligerede Kro, som vi også i dag finder på Viborgvej.

I kroens nuværende festsal fandt de rejsende tidligere en rejsestald og i den ene ende af selve krobygningen drev kromanden købmandsforretning!

Mange har i sagens natur været ejere af Mønsted Kro op igennem snart 200 år. En af demest kendte er nok Christian Balthasar Høiriis som drev kroen fra 1911 til 1942. Han blev i folkemunde kaldt "det næsten hvide barn" p.g.a. sit mørke udseende. - Men se det er en helt anden historie.

Siden 1980 har Mønsted Kro været ejet af familien Kudal.

Her kan stadig nyedes en stille kop kaffe eller en god middag, men ellers er det først og fremmest livets store fester, som kroen har gjort til sit speciale.